Журнал 'Строительный учёт'

Специализированный журнал "СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ"

рекомендован УБА

02.04.2017 г.

Продажа КУА квартир по инвестдоговорам — льготируется по НДС

ГФСУ рассмотрела (см. ниже письмо) вопрос относительно обложения НДС операций поставки жилья, если инвестиционные договоры заключает компания по управлению активами (далее — КУА) инвестиционного фонда. По мнению налоговиков, первой поставкой жилья в таком случае будет его передача от застройщика КУА, а соответственно дальнейшая передача инвесторам — физическим лицам такого объекта — уже вторая поставка, которая не облагается НДС. При этом фискалы уверяют, что даже полученные обеспечительные платежи (которые, вероятно, имеют характер авансовых) также не должны облагаться НДС.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 09.02.2017 р. № 2514/6/99-99-15-03-02-15

Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула листи платника (Далі — Товариство) щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з нерухомістю та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом.

У цьому підпункті перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:

а) першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Як зазначено у листі, Товариство за рахунок і в інтересах інституту спільного інвестування, що знаходиться в управлінні Товариства, уклало із забудовником договір про інвестування будівництва об’єкту житлового фонду. При цьому у процесі будівництва вказаного об’єкту (до здачі його в експлуатацію) Товариство укладає інвестиційні договори з фізичними особами, які здійснюють попередню оплату вартості квартири, а безпосередньо перехід права власності на такі квартири до фізичних осіб відбувається шляхом укладення нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу між Товариством і фізичною особою.

Майнові права на об’єкт інвестування є правом на одержання у власність об’єкта інвестування в майбутньому (після прийняття об’єкта інвестування в експлуатацію).

Після прийняття об’єкта інвестування в експлуатацію забудовник зобов’язується передати Товариству готовий об’єкт інвестування за відповідним актом приймання-передачі.

Майнові права Товариства після прийняття об’єкта інвестування в експлуатацію реалізуються шляхом набуття права власності на об’єкт інвестування, оформлення та реєстрації Товариством відповідних правовстановлюючих документів на вказаний об’єкт.

Отже, у цьому випадку операція з реалізації майнових прав на нерухоме майно (квартири) для продавця (забудовника об’єкта житлового фонду) для цілей оподаткування ПДВ є операцією з першого постачання житла (об’єкта житлового фонду), яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Операції з подальшого постачання готового новозбудованого житла покупцям — фізичним особам звільняються від оподаткування ПДВ згідно з підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу.

Враховуючи вищезазначене, операція з постачання послуг із спорудження житла (об’єкта житлового фонду) для будівельної організації (надавача послуг — підрядника) є першою поставкою житла відповідно до підпункту 197.1.14  пункту 197.1 статті 197 ПКУ. Такі операції є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються за ставкою 20 відс. незалежно від того, матеріали замовника чи підрядника використані для будівництва такого житла.

Операції з подальшої передачі готового новозбудованого житла покупцям — фізичним особам звільняються від оподаткування ПДВ згідно з підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 ПКУ.
Водночас, у випадку, коли Товариство у процесі будівництва до оформлення права власності на новозбудоване житло, згідно з укладеними попередніми договорами з покупцями — фізичними особами, отримує забезпечувальні платежі, операції з перерахунку таких платежів покупцями — фізичними особами на рахунок Товариства не змінюють базу оподаткування у Товариства.

В.о. заступника Голови М.В. Продан

Cвежий номер

2018.04.jpg

Архив


Новости     |     Журнал     |     О Нас     |     Справочники     |     Карта сайта
Array
(
)