Журнал 'Строительный учёт'

Специализированный журнал "СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ"

рекомендован УБА

06.03.2017 г.

Налоговые разницы по строительным контрактам

ГФСУ в письме от 18.01.2017 г. № 969/6/99-99-15-02-02-15 отметила, что раздел III Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI не предусматривает корректировки финансового результата до налогообложения на разницы по строительным (долгосрочным) контрактам. То есть такие операции отражаются согласно правилам бухгалтерского учета при формировании финансового результата. Однако если соответствующие доходы или расходы были учтены до 01.01.2015 г., то они не должны учитываться повторно при формировании финансового результата для целей налого­обложения.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 18.01.2017 р. № 969/6/99-99-15-02-02-15

<…> Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Розділом III Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за будівельними (довгостроковими) контрактами. Тобто такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», який набрав чинності з 01.01.2017, внесено зміни до Кодексу, зокрема підрозділ 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу доповнено пунктом 42, згідно з яким суми доходів або витрат, що враховані під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року та враховані у складі доходів або витрат відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення фінансового результату до оподаткування після 1 січня 2015 року, не підлягають повторному врахуванню під час визначення такого об’єкта та формують різницю, згідно з якою фінансовий результат до оподаткування:

  • зменшується на суму таких доходів;
  • збільшується на суму таких витрат.
Отже, платник податку, який виконує будівництво за контрактом, укладеним до 01.01.2015 р., зменшує фінансовий результат при визначенні об’єкта оподаткування на суму доходів, які були враховані у податковому обліку при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток за таким контрактом до 01.01.2015 р. та у складі доходу у бухгалтерському обліку після 01.01.2015 р.
У додатку РІ «Різниці» до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 р. за № 1415/27860, не передбачено рядків для відображення таких різниць.
Водночас слід зазначити, що відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
<…>

Cвежий номер

2018.04.jpg

Архив


Новости     |     Журнал     |     О Нас     |     Справочники     |     Карта сайта
Array
(
)