Журнал 'Строительный учёт'

Трижды Лауреат Международного Рейтинга

"Золотая Фортуна"

01.07.2017 г.

Доходы ИСИ, который привлекается в схемах финансирования строительства жилья — не облагаются

В письме ГФСУ от 30.03.2017 г. № 6557/6/99-99-15-03-02-15 (см. ниже извлечение) приведено разъяснение относительно порядка налогообложения доходов института совместного инвестирования (корпоративного инвестиционного фонда), который привлекается в схемах финансирования строительства жилья.

Как отмечают налоговики, любые доходы института совместного инвестирования освобождаются от обложения налогом на прибыль предприятий, в том числе:

  • доходы, полученные от продажи квартир, которые станут собственностью корпоративного инвестиционного фонда на основании инвестиционного договора с застройщиком по окончании строительства жилого дома;
  • авансовые взносы за объекты жилищного фонда, полученные на основании предварительных договоров купли-продажи (после заключения договоров купли-продажи квартир эти средства зачисляются в оплату стоимости таких квартир).
 
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ від 30.03.2017 р. № 6557/6/99-99-15-03-02-15
ДФС України розглянула лист ТОВ <...> щодо звільнення від оподаткування коштів спільного інвестування та особливостей оподаткування ПДВ операцій з постачання об’єктів житлового фонду та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.
Щодо звільнення від оподаткування коштів спільного інвестування
Відповідно до пп. 13 п. 1 ст. 1 Закону України від 05.07.2012 р. № 5080-VI «Про інститути спільного інвестування» (далі — Закон № 5080) кошти спільного інвестування — кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та у випадках, передбачених цим Законом, інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо). Кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Реєстру.
Активи інституту спільного інвестування — сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами НКЦПФР (далі — Комісія).
Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення встановлені п. 141.6 ст. 141 ПКУ.
Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо) (пп. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 ПКУ).
Таким чином, будь-які доходи інституту спільного інвестування звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств, у тому числі: доходи, отримані від продажу квартир, які стануть власністю корпоративного інвестиційного фонду на підставі інвестиційного договору із забудовником по закінченні будівництва житлового будинку; авансові внески за об’єкти житлового фонду, які отримані на підставі попередніх договорів купівлі-продажу та після укладення договорів купівлі-продажу квартир на підставі попередніх договорів зараховуються в оплату вартості таких квартир.

Cвежий номер

2018.03.jpg

Архив


Новости     |     Журнал     |     О Нас     |     Справочники     |     Карта сайта
Array
(
)