Журнал 'Строительный учёт'

Специализированный журнал "СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ"

рекомендован УБА
НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Алгоритм застройки земельного участка

В приведенном ниже разъяснении Минрегион рассмотрел общий алгоритм осуществления застройки земельного участка, выделив ключевые этапы строительства — получение исходных данных и разработку проектной документации, ее утверждение; выполнение подготовительных и строительных работ; прием в эксплуатацию объекта и регистрацию права собственности на него. Кроме того, Минрегион обратил детальное внимание на состав исходных данных на проектирование и порядок получения заказчиком строительства градостроительных условий и ограничений.

Публикуется на языке оригинала

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 02.11.2017 р. № 40-701-16/9239
Щодо питань забудови земельної ділянки

Державна архітектурно-будівельна інспекція України в межах повноважень повідомляє.
Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 р. № 197, роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері будівництва здійснює Мінрегіон.
Разом з тим в порядку інформування повідомляємо, що на сьогоднішній день правові та організаційні основи містобудівної діяльності встановлено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі — Закон), який спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Так, відповідно до статті 26 Закону, право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.

Проектування та будівництво об’єктів здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку:

 • 1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
 • 2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону, її експертизи;
 • 3) затвердження проектної документації;
 • 4) виконання підготовчих та будівельних робіт;
 • 5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
 • 6) реєстрація права власності на об’єкт містобудування.
Згідно із статтею 29 Закону, основними складовими вихідних даних є:
 • 1) містобудівні умови та обмеження;
 • 2) технічні умови;
 • 3) завдання на проектування.
Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника, до якої додаються:
 • 1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
 • 2) копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);
 • 3) викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
 • 4) витяг із Державного земельного кадастру.
Для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовник також додає містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва.
Відповідно до статті 34 Закону, замовник має право виконувати будівельні роботи після:
 • подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю — щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт;
 • видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт — щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.
Зазначені документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.
Пунктом 2 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», визначено, що будівельні роботи — це роботи з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту.
Слід зазначити, що відповідно до частини четвертої статті 34 Закону, лише реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
Звертаємо увагу, що листи Держархбудінспекції не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

Перший заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України В. В. Філончук
Cвежий номер

2018.04.jpg

Архив


Новости     |     Журнал     |     О Нас     |     Справочники     |     Карта сайта
Array
(
)